Budowa Systemu Pilotowo-Dokującego (PNDS) dla zbiornikowców LNG oraz promów morskich

Budowa Systemu Pilotowo-Dokującego (PNDS) dla zbiornikowców LNG oraz promów morskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-32-169/08-03

Tytuł projektu: Budowa Systemu Pilotowo-Dokującego (PNDS) dla zbiornikowców LNG oraz promów morskich

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.01

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 1793308.94

Wydatki kwalifikowalne: 1769976.41

Dofinansowanie: 1769976.41

Dofinansowanie UE: 1504479.95

Nazwa beneficjenta: Akademia Morska w Szczecinie

NIP beneficjenta: 8510006388

Kod pocztowy: 70-500

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


Nowe technologie oraz nowe konstrukcje maszyn i urządzeń do wzbogacania i metalurgicznego przerobu surowców mineralnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-24-019/08-09

Tytuł projektu: Nowe technologie oraz nowe konstrukcje maszyn i urządzeń do wzbogacania i metalurgicznego przerobu surowców mineralnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 24898286.33

Wydatki kwalifikowalne: 24559714.4

Dofinansowanie: 24559714.4

Dofinansowanie UE: 20875757.24

Nazwa beneficjenta: Instytut Metali Nieżelaznych

NIP beneficjenta: 6310200771

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


Opracowanie nowatorskiej metody biokonwersji zanieczyszczeń biogazu w obecności tlenowych form azotu w skali przemysłowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-10-196/09-05

Tytuł projektu: Opracowanie nowatorskiej metody biokonwersji zanieczyszczeń biogazu w obecności tlenowych form azotu w skali przemysłowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 3604931.42

Wydatki kwalifikowalne: 3482603.83

Dofinansowanie: 3482603.83

Dofinansowanie UE: 2960213.25

Nazwa beneficjenta: Politechnika Łódzka

NIP beneficjenta: 7270021895

Kod pocztowy: 90-924

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/16/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/20141\, baza uslug rozwojowych, urzad pracy pruszkow, barbara tomkowiak wykształcenie, bioniczna proteza ręki cena, up kalisz, urząd pracy biłgoraj, orzeł polski png, rodzaje testow, dotację na kapitał obrotowy dla samozatrudnionych, rodzaje pup, zarządzanie informacją praca, urząd pracy dzierżoniów, w ty, na podstawie dostępnych źródeł informacji przyporządkuj do wymienionych nazw państw…