Badania nad prototypem małej elektrowni wodnej opartej na wykorzystaniu efektu Jutkina

Badania nad prototypem małej elektrowni wodnej opartej na wykorzystaniu efektu Jutkina

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-060/10-03

Tytuł projektu: Badania nad prototypem małej elektrowni wodnej opartej na wykorzystaniu efektu Jutkina

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski

Gmina: Sochaczew – miasto

Wartość ogółem: 1742109.22

Wydatki kwalifikowalne: 1269200

Dofinansowanie: 752515

Dofinansowanie UE: 639637.75

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jeznach Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 8371534935

Kod pocztowy: 96-500

Miejscowość: Sochaczew

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


Opracowanie preparatu owadobójczego w oparciu o zidentyfikowane metabolity entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-019/12-04

Tytuł projektu: Opracowanie preparatu owadobójczego w oparciu o zidentyfikowane metabolity entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 9363939.24

Wydatki kwalifikowalne: 7834844.23

Dofinansowanie: 6237481.66

Dofinansowanie UE: 5301859.41

Nazwa beneficjenta: BIOMIBO Boguś Mieczysława

NIP beneficjenta: 9521005944

Kod pocztowy: 04-872

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/29/2015śmierć wspólnika spółki jawnej, praca dla młodych, pomoc publiczna ustawa, ancora kraków, zapewnienie gwarancja, innowacyjność definicja, usługi przykłady, santa diabla odc 74, zus w legnicy, regionalny program stypendialny 2019/2020, program animacyjny, and i oop co to znaczy, wesołych świąt 2019, urząd pracy jasło rejestracja, nowa pozyczka, stopa inwestycji w polsce, katedra w sandomierzu, urząd pracy cieszyn oferty pracy, pit/b 2017 instrukcja…