Stabilizacji gruntów słabonośnych asfaltem spienionym.

Stabilizacji gruntów słabonośnych asfaltem spienionym. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-26-004/09-03 Tytuł projektu: Stabilizacji gruntów słabonośnych asfaltem spienionym. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat konecki Gmina: Smyków Wartość ogółem: 353146.08 Wydatki kwalifikowalne: 289464 Dofinansowanie: 173678.4 Dofinansowanie UE: 147626.64 Nazwa beneficjenta: Budownictwo Drogowe BUDAR Spółka z ograniczoną […]

Wielokanałowy sensor konfokalny do szybkich i precyzyjnych pomiarów średnic wewnętrznych otworów o zróżnicowanych kształtach.

Wielokanałowy sensor konfokalny do szybkich i precyzyjnych pomiarów średnic wewnętrznych otworów o zróżnicowanych kształtach. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-035/12-03 Tytuł projektu: Wielokanałowy sensor konfokalny do szybkich i precyzyjnych pomiarów średnic wewnętrznych otworów o zróżnicowanych kształtach. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa […]

Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego siłownika liniowego o budowie modularnej.

Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego siłownika liniowego o budowie modularnej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-037/09-02 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego siłownika liniowego o budowie modularnej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Gmina: M. Wrocław Wartość ogółem: 161504 Wydatki kwalifikowalne: […]

Wdrożenie do praktyki klinicznej innowacyjnego leku w terapii białaczek opornych wielolekowo.

Wdrożenie do praktyki klinicznej innowacyjnego leku w terapii białaczek opornych wielolekowo. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-043/11-06 Tytuł projektu: Wdrożenie do praktyki klinicznej innowacyjnego leku w terapii białaczek opornych wielolekowo. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Gmina: M. Łódź Wartość ogółem: 21645000 Wydatki kwalifikowalne: […]

Nowa. polska marka preparatów do antypoślizgowego zabezpieczenia zelówek w różnych warunkach atmosferycznych

Nowa. polska marka preparatów do antypoślizgowego zabezpieczenia zelówek w różnych warunkach atmosferycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-00-119/13-03 Tytuł projektu: Nowa. polska marka preparatów do antypoślizgowego zabezpieczenia zelówek w różnych warunkach atmosferycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 7285298.5 Wydatki kwalifikowalne: 6188969 Dofinansowanie: […]

Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych. medycznych. w obronności i w przemyśle.

Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych. medycznych. w obronności i w przemyśle. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-22-017/08-08 Tytuł projektu: Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych. medycznych. w obronności i w przemyśle. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat grudziądzki Gmina: Gruta Wartość ogółem: 21707.85 Wydatki kwalifikowalne: 21707.85 Dofinansowanie: 21707.85 Dofinansowanie UE: 18451.67 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Autonomiczna inteligentna sieć teleinformatyczna do e-diagnozowania energetycznych sieci rozdzielczych

Autonomiczna inteligentna sieć teleinformatyczna do e-diagnozowania energetycznych sieci rozdzielczych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-14-141/08-06 Tytuł projektu: Autonomiczna inteligentna sieć teleinformatyczna do e-diagnozowania energetycznych sieci rozdzielczych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 3212109.37 Wydatki kwalifikowalne: 3169000 […]

DIAGNOSTYKA SIŁOWNI WIATROWYCH – ochrona własności przemysłowej tworzonej w Politechnice Śląskiej.

DIAGNOSTYKA SIŁOWNI WIATROWYCH – ochrona własności przemysłowej tworzonej w Politechnice Śląskiej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-24-061/12-03 Tytuł projektu: DIAGNOSTYKA SIŁOWNI WIATROWYCH – ochrona własności przemysłowej tworzonej w Politechnice Śląskiej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Gmina: M. Zabrze Wartość ogółem: 340790 Wydatki […]

Opracowanie nowego tiadiazolowego środka biobójczego do zastosowania w zwalczaniu kleszczy przenoszących istotne epidemiologiczne choroby odkleszczowe

Opracowanie nowego tiadiazolowego środka biobójczego do zastosowania w zwalczaniu kleszczy przenoszących istotne epidemiologiczne choroby odkleszczowe Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-06-045/12-01 Tytuł projektu: Opracowanie nowego tiadiazolowego środka biobójczego do zastosowania w zwalczaniu kleszczy przenoszących istotne epidemiologiczne choroby odkleszczowe Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat m. […]