Opracowanie prototypu wieloosiowego pozycjonera spawalniczego wyposażonego w system wizualizacji procesu

Opracowanie prototypu wieloosiowego pozycjonera spawalniczego wyposażonego w system wizualizacji procesu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-205/13-02 Tytuł projektu: Opracowanie prototypu wieloosiowego pozycjonera spawalniczego wyposażonego w system wizualizacji procesu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 2265352.84 Wydatki kwalifikowalne: 2114776.94 Dofinansowanie: […]

Zaprojektowanie i wdrożenie przez NetLine nowych produktów dedykowanych rynkowi zdrowia

Zaprojektowanie i wdrożenie przez NetLine nowych produktów dedykowanych rynkowi zdrowia Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-015/09-04 Tytuł projektu: Zaprojektowanie i wdrożenie przez NetLine nowych produktów dedykowanych rynkowi zdrowia Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Gmina: M. Wrocław Wartość ogółem: 2447348.56 Wydatki kwalifikowalne: 2415272.82 Dofinansowanie: […]

opracowanie innowacyjnych dwufazowych produktów kosmetycznych w oparciu o substance aktywne pochodzenia naturalnego

opracowanie innowacyjnych dwufazowych produktów kosmetycznych w oparciu o substance aktywne pochodzenia naturalnego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-031/09-04 Tytuł projektu: opracowanie innowacyjnych dwufazowych produktów kosmetycznych w oparciu o substance aktywne pochodzenia naturalnego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat puławski Gmina: Końskowola Wartość ogółem: 432290 Wydatki kwalifikowalne: […]

Opracowanie modelu oceny ekoefektywności technologii zrównoważonego rozwoju

Opracowanie modelu oceny ekoefektywności technologii zrównoważonego rozwoju Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-091/08-04 Tytuł projektu: Opracowanie modelu oceny ekoefektywności technologii zrównoważonego rozwoju Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 2357880 Wydatki kwalifikowalne: 2357880 Dofinansowanie: 2357880 Dofinansowanie UE: 2004198 Nazwa beneficjenta: Główny Instytut Górnictwa […]

Rozwój innowacyjnych technologii przeciwpożarowych opartych na systemach mgłowych i gazowych

Rozwój innowacyjnych technologii przeciwpożarowych opartych na systemach mgłowych i gazowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-070/09-05 Tytuł projektu: Rozwój innowacyjnych technologii przeciwpożarowych opartych na systemach mgłowych i gazowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 504196 Wydatki kwalifikowalne: 449900 Dofinansowanie: […]

Innowacyjny zintegrowany system wsparcia procesów biznesowych w obszarze sprzedaży produktów finansowych – SMSS

Innowacyjny zintegrowany system wsparcia procesów biznesowych w obszarze sprzedaży produktów finansowych – SMSS Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-071/09-08 Tytuł projektu: Innowacyjny zintegrowany system wsparcia procesów biznesowych w obszarze sprzedaży produktów finansowych – SMSS Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość […]

Pro-ekologiczne. innowacyjne rozwiązania produktowe i systemowe w dziedzinie chemii budowlanej

Pro-ekologiczne. innowacyjne rozwiązania produktowe i systemowe w dziedzinie chemii budowlanej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-26-389/13-02 Tytuł projektu: Pro-ekologiczne. innowacyjne rozwiązania produktowe i systemowe w dziedzinie chemii budowlanej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat konecki Gmina: Stąporków Wartość ogółem: 3520776.24 Wydatki kwalifikowalne: 3375024.01 Dofinansowanie: 1767223.21 Dofinansowanie […]

Przestrzenne zobrazowanie obiektów podwodnych w czasie rzeczywistym – ARGOOS 3D (73) PKWiU – 73.10.1

Przestrzenne zobrazowanie obiektów podwodnych w czasie rzeczywistym – ARGOOS 3D (73) PKWiU – 73.10.1 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-009/08-09 Tytuł projektu: Przestrzenne zobrazowanie obiektów podwodnych w czasie rzeczywistym – ARGOOS 3D (73) PKWiU – 73.10.1 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdynia Gmina: M. […]

Rozwój maszyn napełniających i etykietujacych w kierunku kompletnych linii produkcyjnych

Rozwój maszyn napełniających i etykietujacych w kierunku kompletnych linii produkcyjnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-109/09-05 Tytuł projektu: Rozwój maszyn napełniających i etykietujacych w kierunku kompletnych linii produkcyjnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat piaseczyński Gmina: Piaseczno Wartość ogółem: 1139400 Wydatki kwalifikowalne: 1030500 Dofinansowanie: 360675 Dofinansowanie […]

Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych

Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.02.00-00-003/08-05 Tytuł projektu: Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 47586000 Wydatki kwalifikowalne: 47586000 Dofinansowanie: 47586000 Dofinansowanie UE: 40448100 Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Warszawski NIP beneficjenta: 5250011266 Kod pocztowy: 00-927 Miejscowość: Warszawa […]