Atermizacja optyki termowizyjnej

Atermizacja optyki termowizyjnej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-044/10-04 Tytuł projektu: Atermizacja optyki termowizyjnej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 403429.61 Wydatki kwalifikowalne: 377464.48 Dofinansowanie: 377464.48 Dofinansowanie UE: 320844.8 Nazwa beneficjenta: Instytut Optyki Stosowanej im. prof. […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat oławski Gmina: Oława Wartość ogółem: 24964.03 Wydatki kwalifikowalne: 24964.03 Dofinansowanie: 24964.03 Dofinansowanie UE: 21219.42 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Technologia wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym ze zmniejszoną ilością substancji szkodliwych emitowanych do środowiska PKWiU 26.81.Z

Technologia wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym ze zmniejszoną ilością substancji szkodliwych emitowanych do środowiska PKWiU 26.81.Z Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-008/08-09 Tytuł projektu: Technologia wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym ze zmniejszoną ilością substancji szkodliwych emitowanych do środowiska PKWiU 26.81.Z Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat […]

Wsparcie ochrony praw własności wynalazku “Skład i sposób wytwarzania silikonowych kompozytów ceramizujących”.

Wsparcie ochrony praw własności wynalazku “Skład i sposób wytwarzania silikonowych kompozytów ceramizujących”. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-025/12-02 Tytuł projektu: Wsparcie ochrony praw własności wynalazku “Skład i sposób wytwarzania silikonowych kompozytów ceramizujących”. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 150476.13 Wydatki kwalifikowalne: 134675.32 […]

Poprawa efektywności instalacji do odzyskania energii z procesu rozprężania gazu

Poprawa efektywności instalacji do odzyskania energii z procesu rozprężania gazu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-099/12-03 Tytuł projektu: Poprawa efektywności instalacji do odzyskania energii z procesu rozprężania gazu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 27696305 Wydatki kwalifikowalne: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat zgorzelecki Gmina: Zawidów Wartość ogółem: 14265.16 Wydatki kwalifikowalne: 14265.16 Dofinansowanie: 14265.16 Dofinansowanie UE: 12125.38 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Nowa terapia przeciwnowotworowa w oparciu o inhibitory kinaz białkowych

Nowa terapia przeciwnowotworowa w oparciu o inhibitory kinaz białkowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-049/11-06 Tytuł projektu: Nowa terapia przeciwnowotworowa w oparciu o inhibitory kinaz białkowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 9354599 Wydatki kwalifikowalne: 8466900 Dofinansowanie: 6773520 Dofinansowanie […]

Stworzenie w ramach Wielkopolskiego Instytutu Jakości Inkubatora Przedsiębiorczości wspierającego powstawanie innowacyjnych firm.

Stworzenie w ramach Wielkopolskiego Instytutu Jakości Inkubatora Przedsiębiorczości wspierającego powstawanie innowacyjnych firm. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-001/10-06 Tytuł projektu: Stworzenie w ramach Wielkopolskiego Instytutu Jakości Inkubatora Przedsiębiorczości wspierającego powstawanie innowacyjnych firm. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 9218480 Wydatki kwalifikowalne: 9194310.49 Dofinansowanie: […]

Przebadanie modelowe wirników ze śrubą Archimedesa w celu wytworzenia innowacyjnych turbin wodnych.

Przebadanie modelowe wirników ze śrubą Archimedesa w celu wytworzenia innowacyjnych turbin wodnych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-28-005/10-05 Tytuł projektu: Przebadanie modelowe wirników ze śrubą Archimedesa w celu wytworzenia innowacyjnych turbin wodnych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Elbląg Gmina: M. Elbląg Wartość ogółem: 1766828.68 […]

Budowa systemów wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem lądowym i morskim – symulatory CZK/CPR

Budowa systemów wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem lądowym i morskim – symulatory CZK/CPR Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-036/09-05 Tytuł projektu: Budowa systemów wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem lądowym i morskim – symulatory CZK/CPR Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdańsk Gmina: M. Gdańsk Wartość ogółem: 2132729.9 Wydatki kwalifikowalne: […]