POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Słupsk Gmina: M. Słupsk Wartość ogółem: 149784.17 Wydatki kwalifikowalne: 149784.17 Dofinansowanie: 149784.17 Dofinansowanie UE: 127316.54 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: […]

System informatyczny wspomagający zarządzanie regułami biznesowymi klasy BRMS

System informatyczny wspomagający zarządzanie regułami biznesowymi klasy BRMS Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-014/09-05 Tytuł projektu: System informatyczny wspomagający zarządzanie regułami biznesowymi klasy BRMS Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 3081560.83 Wydatki kwalifikowalne: 2678484 Dofinansowanie: 1016556.9 Dofinansowanie […]

System rejestrowania i archiwizacji korespondencji elektronicznej AkenSQL firmy COMPOL II

System rejestrowania i archiwizacji korespondencji elektronicznej AkenSQL firmy COMPOL II Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-092/09-02 Tytuł projektu: System rejestrowania i archiwizacji korespondencji elektronicznej AkenSQL firmy COMPOL II Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 494226 Wydatki kwalifikowalne: 457200 Dofinansowanie: […]

Nowoczesna technologia wytwarzania kół zębatych przekładni silników lotniczych (35.30.16-00.00. PKWiU 2004)

Nowoczesna technologia wytwarzania kół zębatych przekładni silników lotniczych (35.30.16-00.00. PKWiU 2004) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-015/09-06 Tytuł projektu: Nowoczesna technologia wytwarzania kół zębatych przekładni silników lotniczych (35.30.16-00.00. PKWiU 2004) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Kalisz Gmina: M. Kalisz Wartość ogółem: 2357774.74 Wydatki kwalifikowalne: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat mogileński Gmina: Mogilno Wartość ogółem: 32561.78 Wydatki kwalifikowalne: 32561.78 Dofinansowanie: 32561.78 Dofinansowanie UE: 27677.51 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Nowe materiały metaliczne o strukturze nanometrycznej do zastosowania w nowoczesnych gałęziach gospodarki

Nowe materiały metaliczne o strukturze nanometrycznej do zastosowania w nowoczesnych gałęziach gospodarki Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-015/08-10 Tytuł projektu: Nowe materiały metaliczne o strukturze nanometrycznej do zastosowania w nowoczesnych gałęziach gospodarki Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 38031986.88 Wydatki kwalifikowalne: 36285953.37 […]

Bezodpadowa technologia produkcji celulozy konopnej. etanolu i białka paszowego

Bezodpadowa technologia produkcji celulozy konopnej. etanolu i białka paszowego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-090/11-06 Tytuł projektu: Bezodpadowa technologia produkcji celulozy konopnej. etanolu i białka paszowego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Gmina: M. Mysłowice Wartość ogółem: 7409141 Wydatki kwalifikowalne: 6542800 Dofinansowanie: 5234240 Dofinansowanie […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat oleśnicki Gmina: Międzybórz Wartość ogółem: 12482.01 Wydatki kwalifikowalne: 12482.01 Dofinansowanie: 12482.01 Dofinansowanie UE: 10609.71 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat aleksandrowski Gmina: Raciążek Wartość ogółem: 14471.9 Wydatki kwalifikowalne: 14471.9 Dofinansowanie: 14471.9 Dofinansowanie UE: 12301.12 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

innowacyjna technologia „double cutting” uzyskiwania nowoczesnych analogów hormonu ludzkiej insuliny.

innowacyjna technologia „double cutting” uzyskiwania nowoczesnych analogów hormonu ludzkiej insuliny. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-010/11-00 Tytuł projektu: innowacyjna technologia „double cutting” uzyskiwania nowoczesnych analogów hormonu ludzkiej insuliny. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Gmina: M. Łódź Wartość ogółem: 37267790 Wydatki kwalifikowalne: 30397000 Dofinansowanie: […]