Opracowanie innowacyjnej metodyki oraz platformy do budowania aplikacji biznesowych

Opracowanie innowacyjnej metodyki oraz platformy do budowania aplikacji biznesowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-100/10-02 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej metodyki oraz platformy do budowania aplikacji biznesowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 3307162 Wydatki kwalifikowalne: 2987700 Dofinansowanie: […]

Wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla wynalazku w zakresie technologii monokrystalizacji SiC

Wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla wynalazku w zakresie technologii monokrystalizacji SiC Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-023/10-06 Tytuł projektu: Wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla wynalazku w zakresie technologii monokrystalizacji SiC Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 184349.3 Wydatki kwalifikowalne: 184349.3 […]

Płyn do pielęgnacji soczewek kontaktowych

Płyn do pielęgnacji soczewek kontaktowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-12-120/11-03 Tytuł projektu: Płyn do pielęgnacji soczewek kontaktowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 212341.96 Wydatki kwalifikowalne: 179621.85 Dofinansowanie: 179621.85 Dofinansowanie UE: 152678.57 Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Jagielloński NIP […]

Program Pomost – projekty realizowane przez naukowców powracających do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem oraz wsparcie w trakcie realizacji naukowych dla kobiet w ciąży

Program Pomost – projekty realizowane przez naukowców powracających do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem oraz wsparcie w trakcie realizacji naukowych dla kobiet w ciąży Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.02.00-00-001/09-07 Tytuł projektu: Program Pomost – projekty realizowane przez naukowców powracających do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem oraz wsparcie w trakcie […]

Prototyp systemu uszczelnienia obrotu paliwami płynnymi dla stacji paliw

Prototyp systemu uszczelnienia obrotu paliwami płynnymi dla stacji paliw Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-027/09-12 Tytuł projektu: Prototyp systemu uszczelnienia obrotu paliwami płynnymi dla stacji paliw Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 3054438.61 Wydatki kwalifikowalne: 2776324.37 Dofinansowanie: […]

Realizacja w ŚASK usług o wysokim poziomie niezawodności

Realizacja w ŚASK usług o wysokim poziomie niezawodności Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.01-24-087/13-01 Tytuł projektu: Realizacja w ŚASK usług o wysokim poziomie niezawodności Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: POIG.02.03.01 Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Gliwice Gmina: M. Gliwice Wartość ogółem: 1517587.55 Wydatki kwalifikowalne: 1513076 Dofinansowanie: 1513076 Dofinansowanie UE: […]

Nowoczesne instalacje gazowe spełniające najnowsze wymagania krajów UE z uwzględnieniem norm emisji spalin minimum EURO 4 oraz regulaminu EKG ONZ 115.PKWiU34.30.20-90

Nowoczesne instalacje gazowe spełniające najnowsze wymagania krajów UE z uwzględnieniem norm emisji spalin minimum EURO 4 oraz regulaminu EKG ONZ 115.PKWiU34.30.20-90 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-022/08-12 Tytuł projektu: Nowoczesne instalacje gazowe spełniające najnowsze wymagania krajów UE z uwzględnieniem norm emisji spalin minimum EURO 4 oraz regulaminu EKG ONZ 115.PKWiU34.30.20-90 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: […]

Badania systemu zarządzania generacją rozproszoną i mikrogeneracją

Badania systemu zarządzania generacją rozproszoną i mikrogeneracją Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-232/13-02 Tytuł projektu: Badania systemu zarządzania generacją rozproszoną i mikrogeneracją Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Gmina: M. Wrocław Wartość ogółem: 6072255.82 Wydatki kwalifikowalne: 5288493.29 Dofinansowanie: 2709422.45 Dofinansowanie UE: 2303009.08 Nazwa beneficjenta: […]

Dofinansowanie procedury patentowej dotyczącej sposobu otrzymywania roślin transgenicznych o ulepszonych cechach uprawnych

Dofinansowanie procedury patentowej dotyczącej sposobu otrzymywania roślin transgenicznych o ulepszonych cechach uprawnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-032/11-03 Tytuł projektu: Dofinansowanie procedury patentowej dotyczącej sposobu otrzymywania roślin transgenicznych o ulepszonych cechach uprawnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa […]

Centrum Biotechnologii produktów leczniczych. Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt

Centrum Biotechnologii produktów leczniczych. Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.02-00-007/08-09 Tytuł projektu: Centrum Biotechnologii produktów leczniczych. Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: […]