POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat kościerski Gmina: Kościerzyna Wartość ogółem: 18723.02 Wydatki kwalifikowalne: 18723.02 Dofinansowanie: 18723.02 Dofinansowanie UE: 15914.57 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjności produktowej do firmy TES Sp.z o.o.

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjności produktowej do firmy TES Sp.z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-018/10-04 Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjności produktowej do firmy TES Sp.z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdańsk Gmina: M. Gdańsk Wartość […]

Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne

Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.02-02-003/08-13 Tytuł projektu: Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.02 Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Gmina: M. Wrocław Wartość ogółem: 116804618.58 Wydatki kwalifikowalne: 99169820.36 Dofinansowanie: 99169820.36 Dofinansowanie UE: 84294347.3 Nazwa beneficjenta: Wrocławskie Centrum Badań […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat lipnowski Gmina: Lipno – miasto Wartość ogółem: 14471.9 Wydatki kwalifikowalne: 14471.9 Dofinansowanie: 14471.9 Dofinansowanie UE: 12301.12 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: […]

Wsparcie badan naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+ w obszarze TECH

Wsparcie badan naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+ w obszarze TECH Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.05.00-00-002/13-01 Tytuł projektu: Wsparcie badan naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+ w obszarze TECH Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.05.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 211694546 Wydatki kwalifikowalne: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat lwówecki Gmina: Lubomierz Wartość ogółem: 19971.22 Wydatki kwalifikowalne: 19971.22 Dofinansowanie: 19971.22 Dofinansowanie UE: 16975.54 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie nowych produktów ekspandowanych metodą puffingu

Prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie nowych produktów ekspandowanych metodą puffingu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-166/09-07 Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie nowych produktów ekspandowanych metodą puffingu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat garwoliński Gmina: Sobolew Wartość ogółem: 2212100 Wydatki kwalifikowalne: 1851000 Dofinansowanie: 602400 Dofinansowanie UE: 512040 […]

Budowa prototypu innowacyjnego systemu bezpieczeństwa opartego o analizę obrazu – “SmartMonitor”

Budowa prototypu innowacyjnego systemu bezpieczeństwa opartego o analizę obrazu – “SmartMonitor” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-32-008/10-02 Tytuł projektu: Budowa prototypu innowacyjnego systemu bezpieczeństwa opartego o analizę obrazu – “SmartMonitor” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Szczecin Gmina: M. Szczecin Wartość ogółem: 9996604 Wydatki kwalifikowalne: […]

Opracowanie innowacyjnego w skali świata modelu telefonu bezprzewodowego o ograniczonym współczynniku pochłaniania promieniowania przez użytkownika

Opracowanie innowacyjnego w skali świata modelu telefonu bezprzewodowego o ograniczonym współczynniku pochłaniania promieniowania przez użytkownika Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-00-267/13-03 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego w skali świata modelu telefonu bezprzewodowego o ograniczonym współczynniku pochłaniania promieniowania przez użytkownika Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Gliwice […]

Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych

Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.02-00-061/09-06 Tytuł projektu: Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 39739059.89 Wydatki kwalifikowalne: 35097965.72 Dofinansowanie: 35097965.72 Dofinansowanie UE: 29833270.86 Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Przyrodniczy w […]