POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat świebodziński Gmina: Lubrza Wartość ogółem: 35662.9 Wydatki kwalifikowalne: 35662.9 Dofinansowanie: 35662.9 Dofinansowanie UE: 30313.46 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Opracowanie innowacyjnej technologii automatycznego zintegrowanego manipulatora 6 osiowego wyposażonego w system wizyjny umożliwiający orientację produktu

Opracowanie innowacyjnej technologii automatycznego zintegrowanego manipulatora 6 osiowego wyposażonego w system wizyjny umożliwiający orientację produktu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-205/12-03 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii automatycznego zintegrowanego manipulatora 6 osiowego wyposażonego w system wizyjny umożliwiający orientację produktu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. Radom […]

Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia. przetwarzania i analizy danych środowiskowych

Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia. przetwarzania i analizy danych środowiskowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-00-033/10-07 Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia. przetwarzania i analizy danych środowiskowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Katowice Gmina: M. Katowice Wartość ogółem: 8994965.42 Wydatki kwalifikowalne: 8152613.79 Dofinansowanie: 8152613.79 Dofinansowanie […]

PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020

PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.01-00-104/13-03 Tytuł projektu: PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: POIG.02.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 18791756.18 Wydatki kwalifikowalne: 17570215.15 Dofinansowanie: 17570215.15 Dofinansowanie UE: […]

Fotokatalizatory hybrydowe oparte na glinokrzemianach warstwowych do oczyszczania wody

Fotokatalizatory hybrydowe oparte na glinokrzemianach warstwowych do oczyszczania wody Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-12-041/09-06 Tytuł projektu: Fotokatalizatory hybrydowe oparte na glinokrzemianach warstwowych do oczyszczania wody Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 106456.78 Wydatki kwalifikowalne: 92662.88 Dofinansowanie: 92662.88 […]

Wykorzystanie nowoczesnych technologii regeneracji zużytych mas formierskich do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego regeneratora wibracyjnego

Wykorzystanie nowoczesnych technologii regeneracji zużytych mas formierskich do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego regeneratora wibracyjnego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-12-007/09-04 Tytuł projektu: Wykorzystanie nowoczesnych technologii regeneracji zużytych mas formierskich do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego regeneratora wibracyjnego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. […]

Badania drogą rozwoju – PKWiU 27.40.42; PKWiU 27.12.31.0

Badania drogą rozwoju – PKWiU 27.40.42; PKWiU 27.12.31.0 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-039/09-03 Tytuł projektu: Badania drogą rozwoju – PKWiU 27.40.42; PKWiU 27.12.31.0 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat krakowski Gmina: Michałowice Wartość ogółem: 2020917.19 Wydatki kwalifikowalne: 1555434.01 Dofinansowanie: 544401.9 Dofinansowanie UE: 462741.61 Nazwa beneficjenta: […]

Opracowanie i wdrożenie systemu ochrony obwodowej z wykorzystaniem radaru kablowego PKWiU 31.62.11-57.29

Opracowanie i wdrożenie systemu ochrony obwodowej z wykorzystaniem radaru kablowego PKWiU 31.62.11-57.29 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-32-001/08-08 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie systemu ochrony obwodowej z wykorzystaniem radaru kablowego PKWiU 31.62.11-57.29 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Szczecin Gmina: M. Szczecin Wartość ogółem: 881352.87 […]

Opracowanie nowej metody regeneracji kwaśnych roztworów chlorku miedziowego stosowanych w procesie trawienia obwodów drukowanych.

Opracowanie nowej metody regeneracji kwaśnych roztworów chlorku miedziowego stosowanych w procesie trawienia obwodów drukowanych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-049/11-04 Tytuł projektu: Opracowanie nowej metody regeneracji kwaśnych roztworów chlorku miedziowego stosowanych w procesie trawienia obwodów drukowanych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat lwówecki Gmina: Gryfów Śląski […]

Prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie nowych płatkowanych produktów śniadaniowych

Prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie nowych płatkowanych produktów śniadaniowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-173/09-07 Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie nowych płatkowanych produktów śniadaniowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat garwoliński Gmina: Sobolew Wartość ogółem: 2236500 Wydatki kwalifikowalne: 1891500 Dofinansowanie: 615225 Dofinansowanie UE: 522941.25 Nazwa beneficjenta: […]