POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat dzierżoniowski Gmina: Dzierżoniów Wartość ogółem: 14265.16 Wydatki kwalifikowalne: 14265.16 Dofinansowanie: 14265.16 Dofinansowanie UE: 12125.38 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Opracowanie innowacyjnej technologii do pirolizy osadów z oczyszczalni ścieków

Opracowanie innowacyjnej technologii do pirolizy osadów z oczyszczalni ścieków Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-28-025/13-01 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii do pirolizy osadów z oczyszczalni ścieków Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Elbląg Gmina: M. Elbląg Wartość ogółem: 10941500 Wydatki kwalifikowalne: 9354500 Dofinansowanie: 5446545 Dofinansowanie […]

Ochrona patentowa i komercjalizacja unikatowych technologii syntez mechanochemicznych realizowanych za pomocą ultraenergetycznych młynów rotacyjnych

Ochrona patentowa i komercjalizacja unikatowych technologii syntez mechanochemicznych realizowanych za pomocą ultraenergetycznych młynów rotacyjnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-12-055/12-01 Tytuł projektu: Ochrona patentowa i komercjalizacja unikatowych technologii syntez mechanochemicznych realizowanych za pomocą ultraenergetycznych młynów rotacyjnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: […]

Wsparcie realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Badań Stosowanych – obszar nowych technologii

Wsparcie realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Badań Stosowanych – obszar nowych technologii Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.05.00-00-001/15-00 Tytuł projektu: Wsparcie realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Badań Stosowanych – obszar nowych technologii Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.05.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 155500000 Wydatki kwalifikowalne: 155500000 Dofinansowanie: […]

Ultralekka Stabilizowana Platforma Pomiarowa dla Wiatrakowców

Ultralekka Stabilizowana Platforma Pomiarowa dla Wiatrakowców Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-127/11-10 Tytuł projektu: Ultralekka Stabilizowana Platforma Pomiarowa dla Wiatrakowców Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat krakowski Gmina: Zabierzów Wartość ogółem: 4921126 Wydatki kwalifikowalne: 4172200 Dofinansowanie: 3193385 Dofinansowanie UE: 2714377.25 Nazwa beneficjenta: ADRAM Sp. z o.o. […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat człuchowski Gmina: Koczała Wartość ogółem: 21397.74 Wydatki kwalifikowalne: 21397.74 Dofinansowanie: 21397.74 Dofinansowanie UE: 18188.08 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Budowa innowacyjnych narzędzi IBM Netezza do analizy i eksploracji danych

Budowa innowacyjnych narzędzi IBM Netezza do analizy i eksploracji danych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-162/12-02 Tytuł projektu: Budowa innowacyjnych narzędzi IBM Netezza do analizy i eksploracji danych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 16490479.75 Wydatki kwalifikowalne: 14813328.35 Dofinansowanie: […]

Wsparcie ochrony własności przemysłowej w ICSO “Blachownia” w zakresie technologii otrzymywania bisfenolu A

Wsparcie ochrony własności przemysłowej w ICSO “Blachownia” w zakresie technologii otrzymywania bisfenolu A Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-16-017/10-02 Tytuł projektu: Wsparcie ochrony własności przemysłowej w ICSO “Blachownia” w zakresie technologii otrzymywania bisfenolu A Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski Gmina: Kędzierzyn-Koźle Wartość ogółem: […]

Nowa generacja suplementów diety bazujących dna drożdżach Yarrowia lipolytica

Nowa generacja suplementów diety bazujących dna drożdżach Yarrowia lipolytica Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-132/11-09 Tytuł projektu: Nowa generacja suplementów diety bazujących dna drożdżach Yarrowia lipolytica Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat bielski Gmina: Czechowice-Dziedzice Wartość ogółem: 16149243 Wydatki kwalifikowalne: 13694200 Dofinansowanie: 9248210 Dofinansowanie UE: 7860978.5 […]

Sposób degradacji węglowodorów w gruntach z wykorzystaniem odpadów poubojowych III kategorii  

Sposób degradacji węglowodorów w gruntach z wykorzystaniem odpadów poubojowych III kategorii   Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-034/09-00 Tytuł projektu: Sposób degradacji węglowodorów w gruntach z wykorzystaniem odpadów poubojowych III kategorii   Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 27820 Wydatki kwalifikowalne: 21850 […]