Funkcjonalne nano- i mikromateriały włokiennicze.

Funkcjonalne nano- i mikromateriały włokiennicze. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-004/08-07 Tytuł projektu: Funkcjonalne nano- i mikromateriały włokiennicze. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 22788297.08 Wydatki kwalifikowalne: 21558742.54 Dofinansowanie: 21558742.54 Dofinansowanie UE: 18324931.16 Nazwa beneficjenta: Instytut Włókiennictwa NIP beneficjenta: 7240000664 Kod pocztowy: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat brodnicki Gmina: Brodnica – miasto Wartość ogółem: 13024.71 Wydatki kwalifikowalne: 13024.71 Dofinansowanie: 13024.71 Dofinansowanie UE: 11071 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: […]

Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów Uczelni publicznych Regionu Świętokrzyskiego

Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów Uczelni publicznych Regionu Świętokrzyskiego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.02.00-26-023/08-08 Tytuł projektu: Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów Uczelni publicznych Regionu Świętokrzyskiego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość ogółem: 89840080 Wydatki kwalifikowalne: 89840080 Dofinansowanie: 89840080 Dofinansowanie […]

Opracowanie i wdrożenie nowej technologii produkcji detali do układów chłodniczych

Opracowanie i wdrożenie nowej technologii produkcji detali do układów chłodniczych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-090/09-05 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie nowej technologii produkcji detali do układów chłodniczych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 1529068 Wydatki kwalifikowalne: […]

Opracowanie selektywnych inhibitorów kwaśnej chitynazy ssaków do leczenia astmy

Opracowanie selektywnych inhibitorów kwaśnej chitynazy ssaków do leczenia astmy Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-374/13-03 Tytuł projektu: Opracowanie selektywnych inhibitorów kwaśnej chitynazy ssaków do leczenia astmy Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 12281661.69 Wydatki kwalifikowalne: 11193038.2 Dofinansowanie: […]

Uzyskanie ochrony patentowej na terenie Polski oraz komercjalizacja wynalazku  pt.: “Sposób wykrywania obecności badanej substancji” opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk przez pracowników naukowych A. Gamian. J. Rybka.  T. Gotszalk. J. Mielczarski

Uzyskanie ochrony patentowej na terenie Polski oraz komercjalizacja wynalazku  pt.: “Sposób wykrywania obecności badanej substancji” opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk przez pracowników naukowych A. Gamian. J. Rybka.  T. Gotszalk. J. Mielczarski Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-02-027/08-01 Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej na terenie Polski oraz komercjalizacja wynalazku  pt.: “Sposób wykrywania obecności badanej substancji” opracowany […]

Zgłoszenie do międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku dotyczącego masy formierskiej lub rdzeniowej wiązanej biodegradowalnym spoiwem polimerowym

Zgłoszenie do międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku dotyczącego masy formierskiej lub rdzeniowej wiązanej biodegradowalnym spoiwem polimerowym Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-12-001/11-01 Tytuł projektu: Zgłoszenie do międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku dotyczącego masy formierskiej lub rdzeniowej wiązanej biodegradowalnym spoiwem polimerowym Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. […]

Wytworzenie materiału o właściwościach bakteriostatycznych i antystatycznych w zastosowaniu do drukowania tekstyliów nowoczesnymi technikami.

Wytworzenie materiału o właściwościach bakteriostatycznych i antystatycznych w zastosowaniu do drukowania tekstyliów nowoczesnymi technikami. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-10-033/09-05 Tytuł projektu: Wytworzenie materiału o właściwościach bakteriostatycznych i antystatycznych w zastosowaniu do drukowania tekstyliów nowoczesnymi technikami. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Gmina: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat nakielski Gmina: Sadki Wartość ogółem: 26049.42 Wydatki kwalifikowalne: 26049.42 Dofinansowanie: 26049.42 Dofinansowanie UE: 22142.01 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat gdański Gmina: Pszczółki Wartość ogółem: 18723.02 Wydatki kwalifikowalne: 18723.02 Dofinansowanie: 18723.02 Dofinansowanie UE: 15914.57 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]