Antyutleniacze chinolinowe do tworzyw sztucznych.

Antyutleniacze chinolinowe do tworzyw sztucznych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-006/12-02 Tytuł projektu: Antyutleniacze chinolinowe do tworzyw sztucznych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 2865603 Wydatki kwalifikowalne: 2799478 Dofinansowanie: 1211978 Dofinansowanie UE: 1030181.3 Nazwa beneficjenta: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia” NIP beneficjenta: […]

Badania nad systemem efektywności energetyczno ekologicznej spalania paliw ciekłych. stałych.

Badania nad systemem efektywności energetyczno ekologicznej spalania paliw ciekłych. stałych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-159/12-05 Tytuł projektu: Badania nad systemem efektywności energetyczno ekologicznej spalania paliw ciekłych. stałych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat m. Opole Gmina: M. Opole Wartość ogółem: 6281643.45 Wydatki kwalifikowalne: 5309800 Dofinansowanie: […]

Opracowanie technologii zastosowania mieszanek gazogenerujących w przemyśle wydobywczym gazu łupkowego i ropy naftowej

Opracowanie technologii zastosowania mieszanek gazogenerujących w przemyśle wydobywczym gazu łupkowego i ropy naftowej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-120/13-02 Tytuł projektu: Opracowanie technologii zastosowania mieszanek gazogenerujących w przemyśle wydobywczym gazu łupkowego i ropy naftowej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat będziński Gmina: Będzin Wartość ogółem: 5465730 […]

Opracowanie zaawansowanych układów hamulcowych

Opracowanie zaawansowanych układów hamulcowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-135/11-06 Tytuł projektu: Opracowanie zaawansowanych układów hamulcowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. Płock Gmina: M. Płock Wartość ogółem: 4902790.89 Wydatki kwalifikowalne: 4339985.3 Dofinansowanie: 2906750 Dofinansowanie UE: 2470737.5 Nazwa beneficjenta: Neo-Tec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP […]

Podwójny szybki monochromator z ciągłym ruchem siatek dyfrakcyjnych

Podwójny szybki monochromator z ciągłym ruchem siatek dyfrakcyjnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-036/12-03 Tytuł projektu: Podwójny szybki monochromator z ciągłym ruchem siatek dyfrakcyjnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 208589 Wydatki kwalifikowalne: 205300 Dofinansowanie: 205300 […]

Żelazowe pochłaniacze tlenu nowej generacji.

Żelazowe pochłaniacze tlenu nowej generacji. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-30-035/10-04 Tytuł projektu: Żelazowe pochłaniacze tlenu nowej generacji. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 254880 Wydatki kwalifikowalne: 254880 Dofinansowanie: 254880 Dofinansowanie UE: 216648 Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Ekonomiczny w […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat górowski Gmina: Niechlów Wartość ogółem: 24964.03 Wydatki kwalifikowalne: 24964.03 Dofinansowanie: 24964.03 Dofinansowanie UE: 21219.42 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

 Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran

 Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-088/08-09 Tytuł projektu:  Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 9819345 Wydatki kwalifikowalne: 9819345 Dofinansowanie: 9819345 […]

Wprowadzenie innowacji produktowej produktu CLS poprzez zmianę systemu dozującego.

Wprowadzenie innowacji produktowej produktu CLS poprzez zmianę systemu dozującego. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-038/09-05 Tytuł projektu: Wprowadzenie innowacji produktowej produktu CLS poprzez zmianę systemu dozującego. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdynia Gmina: M. Gdynia Wartość ogółem: 331544 Wydatki kwalifikowalne: 292040 Dofinansowanie: 131417.99 Dofinansowanie […]

Prace B+R szansą wzrostu konkurencyjności i innowacyjności spółki Fama

Prace B+R szansą wzrostu konkurencyjności i innowacyjności spółki Fama Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-011/09-14 Tytuł projektu: Prace B+R szansą wzrostu konkurencyjności i innowacyjności spółki Fama Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat tczewski Gmina: Gniew Wartość ogółem: 1183250 Wydatki kwalifikowalne: 1032330 Dofinansowanie: 566781.5 Dofinansowanie UE: 481764.28 […]