System wspierający prowadzenie prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac

System wspierający prowadzenie prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-00-020/09-08 Tytuł projektu: System wspierający prowadzenie prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 7672778.41 Wydatki kwalifikowalne: 7672778.41 Dofinansowanie: 7672778.41 Dofinansowanie […]

Fototonika i Technologie Terahercowe – Rozwój Wydziałowego Centrum Badawczego

Fototonika i Technologie Terahercowe – Rozwój Wydziałowego Centrum Badawczego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-14-197/09-08 Tytuł projektu: Fototonika i Technologie Terahercowe – Rozwój Wydziałowego Centrum Badawczego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 89054835.6 Wydatki kwalifikowalne: 85528692.15 Dofinansowanie: […]

Stworzenie innowacyjnej maszyny do konserwacji lodowisk wyposażonej w nową technologię topienia śniegu i inne funkcjonalności.

Stworzenie innowacyjnej maszyny do konserwacji lodowisk wyposażonej w nową technologię topienia śniegu i inne funkcjonalności. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-138/11-02 Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnej maszyny do konserwacji lodowisk wyposażonej w nową technologię topienia śniegu i inne funkcjonalności. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat kępiński Gmina: […]

SERCOWE KOMÓRKI MACIERZYSTE I PROGENITOROWE – nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca

SERCOWE KOMÓRKI MACIERZYSTE I PROGENITOROWE – nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-169/09-06 Tytuł projektu: SERCOWE KOMÓRKI MACIERZYSTE I PROGENITOROWE – nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 7909894 Wydatki kwalifikowalne: 7905304.34 Dofinansowanie: 7905304.34 […]

Energooszczędny system elastycznego przygotowania mas papierniczych z surowców zróżnicowanej rozwłóknialności

Energooszczędny system elastycznego przygotowania mas papierniczych z surowców zróżnicowanej rozwłóknialności Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-12-058/12-04 Tytuł projektu: Energooszczędny system elastycznego przygotowania mas papierniczych z surowców zróżnicowanej rozwłóknialności Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat wadowicki Gmina: Wadowice Wartość ogółem: 9319782.39 Wydatki kwalifikowalne: 9048530.1 Dofinansowanie: 6588250 […]

Wykonanie prac badawczo-rozwojowych na temat e-commerce i wdrożenie ich wyników

Wykonanie prac badawczo-rozwojowych na temat e-commerce i wdrożenie ich wyników Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-033/09-03 Tytuł projektu: Wykonanie prac badawczo-rozwojowych na temat e-commerce i wdrożenie ich wyników Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 769740 Wydatki kwalifikowalne: 733000 Dofinansowanie: […]

Opracowanie technologii wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy system kontrolno-pomiarowy

Opracowanie technologii wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy system kontrolno-pomiarowy Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-088/09-00 Tytuł projektu: Opracowanie technologii wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy system kontrolno-pomiarowy Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Gmina: M. Bielsko-Biała Wartość ogółem: 962568 Wydatki kwalifikowalne: […]

POMORZE 2030 – SCENARIUSZE ROZWOJU I KLUCZOWE TECHNOLOGIE

POMORZE 2030 – SCENARIUSZE ROZWOJU I KLUCZOWE TECHNOLOGIE Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.01-22-013/08-13 Tytuł projektu: POMORZE 2030 – SCENARIUSZE ROZWOJU I KLUCZOWE TECHNOLOGIE Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.01 Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdańsk Gmina: M. Gdańsk Wartość ogółem: 2412455 Wydatki kwalifikowalne: 2412455 Dofinansowanie: 2412455 Dofinansowanie UE: […]

Modernizacja zaplecza badawczego wykorzystywanego podczas rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłową

Modernizacja zaplecza badawczego wykorzystywanego podczas rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłową Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-24-045/08-07 Tytuł projektu: Modernizacja zaplecza badawczego wykorzystywanego podczas rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłową Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Katowice Gmina: M. Katowice Wartość ogółem: 11057558 Wydatki kwalifikowalne: 8018023 Dofinansowanie: […]