Redukcja emisji NOx z gazów spalinowych metodą SNCR

Redukcja emisji NOx z gazów spalinowych metodą SNCR Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-06-026/12-03 Tytuł projektu: Redukcja emisji NOx z gazów spalinowych metodą SNCR Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat puławski Gmina: Puławy Wartość ogółem: 2947394.87 Wydatki kwalifikowalne: 2278000 Dofinansowanie: 1334040 Dofinansowanie UE: 1133934 Nazwa […]

INNOLOT – innowacyjne lotnictwo

INNOLOT – innowacyjne lotnictwo Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.05.00-00-001/13-01 Tytuł projektu: INNOLOT – innowacyjne lotnictwo Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.05.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 123853597.72 Wydatki kwalifikowalne: 123853597.72 Dofinansowanie: 123853597.72 Dofinansowanie UE: 105275558.06 Nazwa beneficjenta: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NIP beneficjenta: 7010073777 Kod pocztowy: […]

Eksperymentalna adaptacja metod aerogeofizycznych dla opracowania narzędzi efektywnego monitorowania stanu wałów przeciwpowodziowych i innych liniowych obiektów infrastruktury lądowej

Eksperymentalna adaptacja metod aerogeofizycznych dla opracowania narzędzi efektywnego monitorowania stanu wałów przeciwpowodziowych i innych liniowych obiektów infrastruktury lądowej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-00-363/13-01 Tytuł projektu: Eksperymentalna adaptacja metod aerogeofizycznych dla opracowania narzędzi efektywnego monitorowania stanu wałów przeciwpowodziowych i innych liniowych obiektów infrastruktury lądowej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ […]

Dostosowanie infrastruktury informatycznej dla efektywnego wykorzystania potencjału badawczego i intelektualnego ITD w Poznaniu

Dostosowanie infrastruktury informatycznej dla efektywnego wykorzystania potencjału badawczego i intelektualnego ITD w Poznaniu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-00-014/09-09 Tytuł projektu: Dostosowanie infrastruktury informatycznej dla efektywnego wykorzystania potencjału badawczego i intelektualnego ITD w Poznaniu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość […]

Opracowanie innowacyjnych mas elastomerowych służących do produkcji taśm i profili uszczelniających.

Opracowanie innowacyjnych mas elastomerowych służących do produkcji taśm i profili uszczelniających. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-026/11-04 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnych mas elastomerowych służących do produkcji taśm i profili uszczelniających. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat gliwicki Gmina: Knurów Wartość ogółem: 1708626.47 Wydatki kwalifikowalne: 1056500 Dofinansowanie: […]