Platforma Informatyczna TEWI

Platforma Informatyczna TEWI Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-00-028/09-08 Tytuł projektu: Platforma Informatyczna TEWI Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 13523131.2 Wydatki kwalifikowalne: 13523131.2 Dofinansowanie: 13523131.2 Dofinansowanie UE: 11494661.52 Nazwa beneficjenta: Politechnika Łódzka NIP beneficjenta: 7270021895 Kod pocztowy: 90-924 Miejscowość: Łódź Województwo: Łódzkie […]

Międzynarodowa ochrona patentowa odmian konstrukcji pasywnego kompozytowego pancerza ochronnego

Międzynarodowa ochrona patentowa odmian konstrukcji pasywnego kompozytowego pancerza ochronnego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-12-051/11-05 Tytuł projektu: Międzynarodowa ochrona patentowa odmian konstrukcji pasywnego kompozytowego pancerza ochronnego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 696000 Wydatki kwalifikowalne: 666017.67 Dofinansowanie: 666017.67 […]

Linia specjalistycznych preparatów do skóry pacjentów onkologicznych

Linia specjalistycznych preparatów do skóry pacjentów onkologicznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-054/09-06 Tytuł projektu: Linia specjalistycznych preparatów do skóry pacjentów onkologicznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat gdański Gmina: Trąbki Wielkie Wartość ogółem: 4111360 Wydatki kwalifikowalne: 3559500 Dofinansowanie: 1657250 Dofinansowanie UE: 1408662.5 Nazwa beneficjenta: OCEANIC […]

Opracowanie komputera HPT-SBC dedykowanego do serwerów czasu i produktów M2M

Opracowanie komputera HPT-SBC dedykowanego do serwerów czasu i produktów M2M Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-366/13-01 Tytuł projektu: Opracowanie komputera HPT-SBC dedykowanego do serwerów czasu i produktów M2M Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat warszawski zachodni Gmina: Łomianki Wartość ogółem: 1440084 Wydatki kwalifikowalne: 1437784 Dofinansowanie: 958218.8 […]

Modułowy bezzałogowy system głębinowy do badania środowiska wodnego i obiektów podwodnych

Modułowy bezzałogowy system głębinowy do badania środowiska wodnego i obiektów podwodnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-069/13-01 Tytuł projektu: Modułowy bezzałogowy system głębinowy do badania środowiska wodnego i obiektów podwodnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdynia Gmina: M. Gdynia Wartość ogółem: 1505301.6 Wydatki kwalifikowalne: […]

Nowe pozytonowe tomografy emisyjne

Nowe pozytonowe tomografy emisyjne Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-12-004/10-04 Tytuł projektu: Nowe pozytonowe tomografy emisyjne Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 271345.06 Wydatki kwalifikowalne: 228498 Dofinansowanie: 228498 Dofinansowanie UE: 194223.3 Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Jagielloński NIP beneficjenta: 6750002236 […]

Międzynarodowa ochrona patentowa nowych nitronianowych kompleksów rutenu – katalizatorów: metatezy. izomeryzacji. cykloizomeryzacji. przeniesienia wodoru.

Międzynarodowa ochrona patentowa nowych nitronianowych kompleksów rutenu – katalizatorów: metatezy. izomeryzacji. cykloizomeryzacji. przeniesienia wodoru. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-039/11-03 Tytuł projektu: Międzynarodowa ochrona patentowa nowych nitronianowych kompleksów rutenu – katalizatorów: metatezy. izomeryzacji. cykloizomeryzacji. przeniesienia wodoru. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa […]

Program Team – projekty. w których uczestniczą studenci. doktoranci i uczestnicy staży podoktorskich. zgodne z wskazanymi w PO IG priorytetami. realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce

Program Team – projekty. w których uczestniczą studenci. doktoranci i uczestnicy staży podoktorskich. zgodne z wskazanymi w PO IG priorytetami. realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.02.00-14-002/08-11 Tytuł projektu: Program Team – projekty. w których uczestniczą studenci. doktoranci i uczestnicy staży podoktorskich. zgodne z wskazanymi w PO IG priorytetami. realizowane w najlepszych […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdynia Gmina: M. Gdynia Wartość ogółem: 149784.17 Wydatki kwalifikowalne: 149784.17 Dofinansowanie: 149784.17 Dofinansowanie UE: 127316.54 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: […]

Projekt rozwoju innowacyjnego leku zawierającego połączenie substancji czynnych działających antagonistycznie w stosunku do receptora H1

Projekt rozwoju innowacyjnego leku zawierającego połączenie substancji czynnych działających antagonistycznie w stosunku do receptora H1 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-063/12-02 Tytuł projektu: Projekt rozwoju innowacyjnego leku zawierającego połączenie substancji czynnych działających antagonistycznie w stosunku do receptora H1 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. […]