Zintegrowany system opracowania i wdrożenia infrastruktury informatycznej w ochronie zdrowia pracujących

Zintegrowany system opracowania i wdrożenia infrastruktury informatycznej w ochronie zdrowia pracujących Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.01-10-036/13-02 Tytuł projektu: Zintegrowany system opracowania i wdrożenia infrastruktury informatycznej w ochronie zdrowia pracujących Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: POIG.02.03.01 Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Gmina: M. Łódź Wartość ogółem: 6766300 Wydatki […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat bolesławiecki Gmina: Gromadka Wartość ogółem: 16642.69 Wydatki kwalifikowalne: 16642.69 Dofinansowanie: 16642.69 Dofinansowanie UE: 14146.28 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat górowski Gmina: Wąsosz Wartość ogółem: 24964.03 Wydatki kwalifikowalne: 24964.03 Dofinansowanie: 24964.03 Dofinansowanie UE: 21219.42 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Potencjalny antybiotyk oraz metoda pozyskiwania nowych związków przeciwbakteryjnych

Potencjalny antybiotyk oraz metoda pozyskiwania nowych związków przeciwbakteryjnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-14-136/09-11 Tytuł projektu: Potencjalny antybiotyk oraz metoda pozyskiwania nowych związków przeciwbakteryjnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 6163047.3 Wydatki kwalifikowalne: 6163045.29 Dofinansowanie: 6163045.29 […]

Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek – Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii

Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek – Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-02-073/09-10 Tytuł projektu: Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek – Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Gmina: M. Wrocław Wartość ogółem: 20455262.57 Wydatki kwalifikowalne: 17164683.06 Dofinansowanie: […]

Stworzenie platformy komunikacyjnej z urządzeniami parku maszynowego w modelu cloud computing

Stworzenie platformy komunikacyjnej z urządzeniami parku maszynowego w modelu cloud computing Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-062/11-04 Tytuł projektu: Stworzenie platformy komunikacyjnej z urządzeniami parku maszynowego w modelu cloud computing Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 8922556.25 […]

Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego

Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-30-037/09-04 Tytuł projektu: Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 144541870.54 Wydatki kwalifikowalne: 123548178.48 Dofinansowanie: 123548178.48 Dofinansowanie UE: 105015951.71 Nazwa beneficjenta: Instytut Chemii Bioorganicznej. Polska […]

Opracowanie produktu do archiwizacji wieczystej materiałów dźwiękowych

Opracowanie produktu do archiwizacji wieczystej materiałów dźwiękowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-314/13-03 Tytuł projektu: Opracowanie produktu do archiwizacji wieczystej materiałów dźwiękowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat pruszkowski Gmina: Raszyn Wartość ogółem: 5937038 Wydatki kwalifikowalne: 5023340 Dofinansowanie: 3224487.14 Dofinansowanie UE: 2740814.07 Nazwa beneficjenta: CMC Spółka […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat chojnicki Gmina: Chojnice – miasto Wartość ogółem: 29956.83 Wydatki kwalifikowalne: 29956.83 Dofinansowanie: 29956.83 Dofinansowanie UE: 25463.31 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: […]

Przeprowadzenie badań oraz stworzenie konstrukcji obiektu podwodno – nadwodnego dla celów naukowych

Przeprowadzenie badań oraz stworzenie konstrukcji obiektu podwodno – nadwodnego dla celów naukowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-009/12-07 Tytuł projektu: Przeprowadzenie badań oraz stworzenie konstrukcji obiektu podwodno – nadwodnego dla celów naukowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdynia Gmina: M. Gdynia Wartość ogółem: 2964147.37 […]