Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025

Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.01-00-021/09-05 Tytuł projektu: Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 1999974 Wydatki kwalifikowalne: 1999974 Dofinansowanie: 1999974 […]

Badania nad uczącymi się systemami sterowania dla robotów edukacyjnych

Badania nad uczącymi się systemami sterowania dla robotów edukacyjnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-20-016/09-06 Tytuł projektu: Badania nad uczącymi się systemami sterowania dla robotów edukacyjnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Gmina: Juchnowiec Kościelny Wartość ogółem: 822778 Wydatki kwalifikowalne: 782100 Dofinansowanie: 273735 Dofinansowanie UE: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat legnicki Gmina: Chojnów Wartość ogółem: 12482.01 Wydatki kwalifikowalne: 12482.01 Dofinansowanie: 12482.01 Dofinansowanie UE: 10609.71 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Innowacyjne technologie zaawansowanego montażu powierzchniowego (SMT) płytek drukowanych

Innowacyjne technologie zaawansowanego montażu powierzchniowego (SMT) płytek drukowanych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-022/12-02 Tytuł projektu: Innowacyjne technologie zaawansowanego montażu powierzchniowego (SMT) płytek drukowanych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 3437104 Wydatki kwalifikowalne: 3281260 Dofinansowanie: 2460945 Dofinansowanie […]

„Pierwsza w Polsce siłownia wiatrowa z turbiną o pionowej osi obrotu. oparta o polskie rozwiązania konstrukcyjne”

„Pierwsza w Polsce siłownia wiatrowa z turbiną o pionowej osi obrotu. oparta o polskie rozwiązania konstrukcyjne” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-08-011/10-04 Tytuł projektu: „Pierwsza w Polsce siłownia wiatrowa z turbiną o pionowej osi obrotu. oparta o polskie rozwiązania konstrukcyjne” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat […]

Innowacyjne. małoinwazyjne metody typu “non – fusion” i “fusion” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego człowieka

Innowacyjne. małoinwazyjne metody typu “non – fusion” i “fusion” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego człowieka Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-08-001/08-07 Tytuł projektu: Innowacyjne. małoinwazyjne metody typu “non – fusion” i “fusion” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego człowieka Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat zielonogórski Gmina: […]

Wsparcie finansowe ochrony własności przemysłowej w Instytucie Technologii Elektronowej

Wsparcie finansowe ochrony własności przemysłowej w Instytucie Technologii Elektronowej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-001/08-07 Tytuł projektu: Wsparcie finansowe ochrony własności przemysłowej w Instytucie Technologii Elektronowej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 868660 Wydatki kwalifikowalne: 848660 […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński Gmina: Zbójno Wartość ogółem: 21707.85 Wydatki kwalifikowalne: 21707.85 Dofinansowanie: 21707.85 Dofinansowanie UE: 18451.67 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Opracowanie innowacyjnego systemu identyfikacji zwierząt w oparciu o technologię RFID

Opracowanie innowacyjnego systemu identyfikacji zwierząt w oparciu o technologię RFID Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-012/11-03 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego systemu identyfikacji zwierząt w oparciu o technologię RFID Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Gliwice Gmina: M. Gliwice Wartość ogółem: 3307430.21 Wydatki kwalifikowalne: 2891600 Dofinansowanie: […]

Zautomatyzowany system szybkiego ładowania autobusów elektrycznych

Zautomatyzowany system szybkiego ładowania autobusów elektrycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-08-337/13-02 Tytuł projektu: Zautomatyzowany system szybkiego ładowania autobusów elektrycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat m. Zielona Góra Gmina: M. Zielona Góra Wartość ogółem: 2029057.54 Wydatki kwalifikowalne: 1476095.99 Dofinansowanie: 685693.19 Dofinansowanie UE: 582839.21 Nazwa beneficjenta: […]