Kompleksowa informatyzacja Instytutu Odlewnictwa poprzez wdrożenie zaawansowanych aplikacji informatycznych i modernizację infrastruktury sprzętowo-sieciowej

Kompleksowa informatyzacja Instytutu Odlewnictwa poprzez wdrożenie zaawansowanych aplikacji informatycznych i modernizację infrastruktury sprzętowo-sieciowej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-00-019/08-08 Tytuł projektu: Kompleksowa informatyzacja Instytutu Odlewnictwa poprzez wdrożenie zaawansowanych aplikacji informatycznych i modernizację infrastruktury sprzętowo-sieciowej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 5560348 Wydatki kwalifikowalne: […]

Zintegrowana platforma informacji o środowisku południowego Bałtyku – BalticBottomBase (BBB)

Zintegrowana platforma informacji o środowisku południowego Bałtyku – BalticBottomBase (BBB) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-00-071/10-05 Tytuł projektu: Zintegrowana platforma informacji o środowisku południowego Bałtyku – BalticBottomBase (BBB) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdańsk Gmina: M. Gdańsk Wartość ogółem: 15774019.15 Wydatki kwalifikowalne: 13094480.95 Dofinansowanie: […]

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych foli zawierających substancje aktywne biologicznie.

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych foli zawierających substancje aktywne biologicznie. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-10-072/09-05 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych foli zawierających substancje aktywne biologicznie. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat kutnowski Gmina: Kutno – miasto Wartość ogółem: 512400 Wydatki kwalifikowalne: 420000 Dofinansowanie: 189000 Dofinansowanie […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat człuchowski Gmina: Debrzno Wartość ogółem: 21397.74 Wydatki kwalifikowalne: 21397.74 Dofinansowanie: 21397.74 Dofinansowanie UE: 18188.08 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Budowa kompleksowej infrastruktury przetwarzania i analizy danych przestrzennych wspierająca działalność Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego

Budowa kompleksowej infrastruktury przetwarzania i analizy danych przestrzennych wspierająca działalność Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-00-011/09-06 Tytuł projektu: Budowa kompleksowej infrastruktury przetwarzania i analizy danych przestrzennych wspierająca działalność Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat pruszkowski Gmina: Raszyn Wartość ogółem: 5996659.07 Wydatki kwalifikowalne: […]

Badania przemysłowe modułów pomiarowych rzeczywistego zużycia energii elektrycznej

Badania przemysłowe modułów pomiarowych rzeczywistego zużycia energii elektrycznej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-006/11-03 Tytuł projektu: Badania przemysłowe modułów pomiarowych rzeczywistego zużycia energii elektrycznej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 2752125 Wydatki kwalifikowalne: 2237500 Dofinansowanie: 1779540 Dofinansowanie UE: 1512609 […]

Fizyka u podstaw nowych technologii – rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Fizyka u podstaw nowych technologii – rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-14-122/09-07 Tytuł projektu: Fizyka u podstaw nowych technologii – rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. […]

Opracowanie platformy technologicznej dla zintegrowanych sterowników automatyki i bezpieczeństwa budynków

Opracowanie platformy technologicznej dla zintegrowanych sterowników automatyki i bezpieczeństwa budynków Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-105/11-04 Tytuł projektu: Opracowanie platformy technologicznej dla zintegrowanych sterowników automatyki i bezpieczeństwa budynków Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 2091329.48 Wydatki kwalifikowalne: 1892800 Dofinansowanie: […]