Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji uniwersalnych. materiałooszczędnych kolumn osłonowych.

Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji uniwersalnych. materiałooszczędnych kolumn osłonowych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-32-009/09-03 Tytuł projektu: Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji uniwersalnych. materiałooszczędnych kolumn osłonowych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Gmina: M. Koszalin Wartość ogółem: 428048 Wydatki kwalifikowalne: 413000 Dofinansowanie: 204800 Dofinansowanie […]

Interdyscyplinarne badania z zakresu modelowania cyfrowego. elektroenergetyki i informatyki źródłem innowacji systemu informatycznego dla dystrybutorów energii. Kod PKWiU: 62.01.11.0 według PKWiU 2008

Interdyscyplinarne badania z zakresu modelowania cyfrowego. elektroenergetyki i informatyki źródłem innowacji systemu informatycznego dla dystrybutorów energii. Kod PKWiU: 62.01.11.0 według PKWiU 2008 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-08-004/09-10 Tytuł projektu: Interdyscyplinarne badania z zakresu modelowania cyfrowego. elektroenergetyki i informatyki źródłem innowacji systemu informatycznego dla dystrybutorów energii. Kod PKWiU: 62.01.11.0 według PKWiU 2008 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka […]

System Engineer-to-order dla branży lotniczej z wykorzystaniem nierelacyjnych baz danych

System Engineer-to-order dla branży lotniczej z wykorzystaniem nierelacyjnych baz danych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-061/10-03 Tytuł projektu: System Engineer-to-order dla branży lotniczej z wykorzystaniem nierelacyjnych baz danych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Gliwice Gmina: M. Gliwice Wartość ogółem: 1939706.59 Wydatki kwalifikowalne: 1711100 Dofinansowanie: […]

Innowacyjna technologia gazoszczelnych ścian rurowych. wężownic z materiałów nowej generacji

Innowacyjna technologia gazoszczelnych ścian rurowych. wężownic z materiałów nowej generacji Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-048/13-01 Tytuł projektu: Innowacyjna technologia gazoszczelnych ścian rurowych. wężownic z materiałów nowej generacji Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Sosnowiec Gmina: M. Sosnowiec Wartość ogółem: 1708090.16 Wydatki kwalifikowalne: 1600475.98 Dofinansowanie: […]

Platforma optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych

Platforma optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-02-079/12-06 Tytuł projektu: Platforma optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Gmina: M. Wrocław Wartość ogółem: 10822868 Wydatki kwalifikowalne: 10658390 Dofinansowanie: 8308312 Dofinansowanie UE: […]

Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie – projekty realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych (zwany MPD)

Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie – projekty realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych (zwany MPD) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.02.00-14-003/08-11 Tytuł projektu: Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie – projekty realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych (zwany MPD) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: […]

Wzrost konkurencyjności poprzez wynalazki i innowacje produktowe

Wzrost konkurencyjności poprzez wynalazki i innowacje produktowe Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-050/09-05 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności poprzez wynalazki i innowacje produktowe Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat wadowicki Gmina: Wieprz Wartość ogółem: 611156.48 Wydatki kwalifikowalne: 498884 Dofinansowanie: 266939.8 Dofinansowanie UE: 226898.83 Nazwa beneficjenta: TECH PAWEŁ […]

Badania nad prototypem małej elektrowni wodnej opartej na wykorzystaniu efektu Jutkina

Badania nad prototypem małej elektrowni wodnej opartej na wykorzystaniu efektu Jutkina Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-060/10-03 Tytuł projektu: Badania nad prototypem małej elektrowni wodnej opartej na wykorzystaniu efektu Jutkina Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat sochaczewski Gmina: Sochaczew – miasto Wartość ogółem: 1742109.22 Wydatki kwalifikowalne: […]

Rotacyjne źródło helowej plazmy mikrofalowej do spektrometrii optycznej i spektrometrii mas

Rotacyjne źródło helowej plazmy mikrofalowej do spektrometrii optycznej i spektrometrii mas Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-051/10-05 Tytuł projektu: Rotacyjne źródło helowej plazmy mikrofalowej do spektrometrii optycznej i spektrometrii mas Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: […]