Utworzenie grupy innowacyjnych. komplementarnych laboratoriów badawczych w obszarze mikro-. nano- i optoelektroniki

Utworzenie grupy innowacyjnych. komplementarnych laboratoriów badawczych w obszarze mikro-. nano- i optoelektroniki Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-14-138/08-07 Tytuł projektu: Utworzenie grupy innowacyjnych. komplementarnych laboratoriów badawczych w obszarze mikro-. nano- i optoelektroniki Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość […]

Ochrona patentowa sposobu otrzymywania analogu cytozyny o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych

Ochrona patentowa sposobu otrzymywania analogu cytozyny o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-30-073/10-03 Tytuł projektu: Ochrona patentowa sposobu otrzymywania analogu cytozyny o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 340109.52 Wydatki kwalifikowalne: 303322.9 […]

Znaki drogowe o zmiennej treści

Znaki drogowe o zmiennej treści Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-032/08-09 Tytuł projektu: Znaki drogowe o zmiennej treści Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 493520 Wydatki kwalifikowalne: 465000 Dofinansowanie: 465000 Dofinansowanie UE: 395250 Nazwa beneficjenta: Instytut […]

ECO-Mobilność

ECO-Mobilność Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-14-154/09-11 Tytuł projektu: ECO-Mobilność Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 27918009.33 Wydatki kwalifikowalne: 27384632.53 Dofinansowanie: 27384632.53 Dofinansowanie UE: 23276937.65 Nazwa beneficjenta: Politechnika Warszawska NIP beneficjenta: 5250005834 Kod pocztowy: 00-661 Miejscowość: […]

Budowa konwergentnego ekosystemu produktów z rodziny SMART

Budowa konwergentnego ekosystemu produktów z rodziny SMART Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-160/12-03 Tytuł projektu: Budowa konwergentnego ekosystemu produktów z rodziny SMART Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 128726854.46 Wydatki kwalifikowalne: 121440865.68 Dofinansowanie: 30360216.42 Dofinansowanie UE: 25806183.96 […]

Budowa infrastruktury informatycznej spełniającej standardy umożliwiające współpracę biobanku onkologicznego z europejskimi sieciami naukowo-badawczymi

Budowa infrastruktury informatycznej spełniającej standardy umożliwiające współpracę biobanku onkologicznego z europejskimi sieciami naukowo-badawczymi Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.02-00-077/10-04 Tytuł projektu: Budowa infrastruktury informatycznej spełniającej standardy umożliwiające współpracę biobanku onkologicznego z europejskimi sieciami naukowo-badawczymi Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: POIG.02.03.02 Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Szczecin Gmina: M. Szczecin […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat chojnicki Gmina: Konarzyny Wartość ogółem: 29956.83 Wydatki kwalifikowalne: 29956.83 Dofinansowanie: 29956.83 Dofinansowanie UE: 25463.31 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat włocławski Gmina: Choceń Wartość ogółem: 10019.01 Wydatki kwalifikowalne: 10019.01 Dofinansowanie: 10019.01 Dofinansowanie UE: 8516.16 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Informatyczna platforma spawalnicza wiedzy i potencjału naukowo – badawczego wraz z rozbudową infrastruktury informatycznej Instytutu Spawalnictwa

Informatyczna platforma spawalnicza wiedzy i potencjału naukowo – badawczego wraz z rozbudową infrastruktury informatycznej Instytutu Spawalnictwa Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-00-003/10-03 Tytuł projektu: Informatyczna platforma spawalnicza wiedzy i potencjału naukowo – badawczego wraz z rozbudową infrastruktury informatycznej Instytutu Spawalnictwa Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat […]

Platforma internetowa Galeria Handlowa

Platforma internetowa Galeria Handlowa Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-154/09-02 Tytuł projektu: Platforma internetowa Galeria Handlowa Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 384700 Wydatki kwalifikowalne: 372600 Dofinansowanie: 126075 Dofinansowanie UE: 107163.75 Nazwa beneficjenta: Comarch Spółka Akcyjna NIP beneficjenta: 6770065406 […]