Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery (PROZA)

Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery (PROZA) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-140/08-07 Tytuł projektu: Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery (PROZA) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 12796713.48 Wydatki kwalifikowalne: 12795493.48 Dofinansowanie: 12795493.48 Dofinansowanie UE: 10876169.46 Nazwa […]

Zespół mobilnych robotów czyszczących z przeznaczeniem do kanałów wentylacyjnych i technologicznych

Zespół mobilnych robotów czyszczących z przeznaczeniem do kanałów wentylacyjnych i technologicznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-028/09-04 Tytuł projektu: Zespół mobilnych robotów czyszczących z przeznaczeniem do kanałów wentylacyjnych i technologicznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 687040 Wydatki kwalifikowalne: 625000 Dofinansowanie: 337000 Dofinansowanie […]

Innowacyjne układy wydechowe do samochodów osobowych – badania i wdrożenie

Innowacyjne układy wydechowe do samochodów osobowych – badania i wdrożenie Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-105/09-03 Tytuł projektu: Innowacyjne układy wydechowe do samochodów osobowych – badania i wdrożenie Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Rybnik Gmina: M. Rybnik Wartość ogółem: 2552120 Wydatki kwalifikowalne: 2314300 Dofinansowanie: […]

Nowatorska technologia termodyfuzyjnego cynkowania odpowiedzialnych elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem recyrkulacji atmosfery reakcyjnej

Nowatorska technologia termodyfuzyjnego cynkowania odpowiedzialnych elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem recyrkulacji atmosfery reakcyjnej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-08-383/13-02 Tytuł projektu: Nowatorska technologia termodyfuzyjnego cynkowania odpowiedzialnych elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem recyrkulacji atmosfery reakcyjnej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat świebodziński Gmina: Świebodzin Wartość ogółem: 3350603.24 Wydatki kwalifikowalne: […]

Opracowanie technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu

Opracowanie technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-14-155/09-08 Tytuł projektu: Opracowanie technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 13147950 Wydatki […]

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych. ekologicznych urządzeń oświetlenia awaryjnego (Kod PKWiU: 31.50)

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych. ekologicznych urządzeń oświetlenia awaryjnego (Kod PKWiU: 31.50) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-010/08-12 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych. ekologicznych urządzeń oświetlenia awaryjnego (Kod PKWiU: 31.50) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat krakowski Gmina: Liszki Wartość ogółem: 271747.1 Wydatki kwalifikowalne: 249400 Dofinansowanie: […]

Badania zużycia ściernego części maszyn pracujących w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych

Badania zużycia ściernego części maszyn pracujących w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-30-049/11-02 Tytuł projektu: Badania zużycia ściernego części maszyn pracujących w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 105933.81 Wydatki kwalifikowalne: 95570 […]

Opracowanie technologii produkcji lekkich i wytrzymałych ram wózków inwalidzkich GTM PKWiU 30.92.20.0

Opracowanie technologii produkcji lekkich i wytrzymałych ram wózków inwalidzkich GTM PKWiU 30.92.20.0 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-083/09-05 Tytuł projektu: Opracowanie technologii produkcji lekkich i wytrzymałych ram wózków inwalidzkich GTM PKWiU 30.92.20.0 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Gmina: Osielsko Wartość ogółem: 16280.89 Wydatki kwalifikowalne: 16280.89 Dofinansowanie: 16280.89 Dofinansowanie UE: 13838.75 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Prace badawczo-rozwojowe w kierunku komercjalizacji kryptografii kwantowej w układach bezsplątaniowych i splątaniowych

Prace badawczo-rozwojowe w kierunku komercjalizacji kryptografii kwantowej w układach bezsplątaniowych i splątaniowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-043/11-10 Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe w kierunku komercjalizacji kryptografii kwantowej w układach bezsplątaniowych i splątaniowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Gmina: M. Wrocław Wartość ogółem: 1845790.93 […]