POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat chełmiński Gmina: Kijewo Królewskie Wartość ogółem: 18606.73 Wydatki kwalifikowalne: 18606.73 Dofinansowanie: 18606.73 Dofinansowanie UE: 15815.72 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat strzelecko-drezdenecki Gmina: Stare Kurowo Wartość ogółem: 42795.48 Wydatki kwalifikowalne: 42795.48 Dofinansowanie: 42795.48 Dofinansowanie UE: 36376.15 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin […]

Ochrona patentowa peptydu o aktywności RNazy typu Dicer oraz innowacyjnej metody generowania przy pomocy tego peptydu krótkich cząsteczek RNA o właściwościach regulatorów ekspresji genów

Ochrona patentowa peptydu o aktywności RNazy typu Dicer oraz innowacyjnej metody generowania przy pomocy tego peptydu krótkich cząsteczek RNA o właściwościach regulatorów ekspresji genów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-00-060/10-03 Tytuł projektu: Ochrona patentowa peptydu o aktywności RNazy typu Dicer oraz innowacyjnej metody generowania przy pomocy tego peptydu krótkich cząsteczek RNA o właściwościach regulatorów ekspresji genów Program Operacyjny: […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wałbrzyski Gmina: Jedlina-Zdrój Wartość ogółem: 12482.01 Wydatki kwalifikowalne: 12482.01 Dofinansowanie: 12482.01 Dofinansowanie UE: 10609.71 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Opracowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych i konstrukcyjnych w dziedzinie teleopieki medycznej

Opracowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych i konstrukcyjnych w dziedzinie teleopieki medycznej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-24-061/12-03 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych i konstrukcyjnych w dziedzinie teleopieki medycznej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Gliwice Gmina: M. Gliwice Wartość ogółem: 6164770 Wydatki kwalifikowalne: 5911036 […]

Opracowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie sterowania oświetleniem LED

Opracowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie sterowania oświetleniem LED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-04-020/11-08 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie sterowania oświetleniem LED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Toruń Gmina: M. Toruń Wartość ogółem: 7146759 Wydatki kwalifikowalne: 4286500 Dofinansowanie: 1928925 Dofinansowanie UE: 1639586.25 […]

Opracowanie i wdrożenie do oferty innowacyjnych i kompleksowych testów z zakresu genetyki medycznej.

Opracowanie i wdrożenie do oferty innowacyjnych i kompleksowych testów z zakresu genetyki medycznej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-082/11-06 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie do oferty innowacyjnych i kompleksowych testów z zakresu genetyki medycznej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość […]

Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym.

Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-10-085/09-12 Tytuł projektu: Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Gmina: […]

Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych

Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-02-105/10-07 Tytuł projektu: Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski Gmina: Kędzierzyn-Koźle Wartość ogółem: 48671905 Wydatki kwalifikowalne: 40018500 Dofinansowanie: 29555875 Dofinansowanie UE: 25122493.75 Nazwa beneficjenta: Skotan S.A. NIP beneficjenta: […]

Wdrożenie innowacyjności w INTERMET przez realizację badań przemysłowych i prac B+R

Wdrożenie innowacyjności w INTERMET przez realizację badań przemysłowych i prac B+R Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-065/09-11 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjności w INTERMET przez realizację badań przemysłowych i prac B+R Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat człuchowski Gmina: Człuchów – miasto Wartość ogółem: 1293600 Wydatki kwalifikowalne: […]