Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych i proekologicznych palet transportowych.

Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych i proekologicznych palet transportowych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-04-002/09-09 Tytuł projektu: Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych i proekologicznych palet transportowych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz Wartość ogółem: 1350034.54 Wydatki kwalifikowalne: 1143767 Dofinansowanie: […]

Zintegrowany system informatyczny klasy Business Process Management Systems

Zintegrowany system informatyczny klasy Business Process Management Systems Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-048/09-06 Tytuł projektu: Zintegrowany system informatyczny klasy Business Process Management Systems Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 2790850.79 Wydatki kwalifikowalne: 2351038.6 Dofinansowanie: 587759.65 Dofinansowanie […]

Uzyskanie ochrony patentowej w kraju oraz komercjalizacja wynalazku “Sposób wydzielania endotoksyn z masy bakteryjnej” opracowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk przez J. Rybka. P. Grycko.  E. Szwajcer-Dey. J. da Cruz Francisco. A. Gamian.

Uzyskanie ochrony patentowej w kraju oraz komercjalizacja wynalazku “Sposób wydzielania endotoksyn z masy bakteryjnej” opracowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk przez J. Rybka. P. Grycko.  E. Szwajcer-Dey. J. da Cruz Francisco. A. Gamian. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-02-023/08-01 Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej w kraju oraz komercjalizacja wynalazku “Sposób wydzielania endotoksyn z masy bakteryjnej” opracowanego w Instytucie […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat bydgoski Gmina: Białe Błota Wartość ogółem: 16280.89 Wydatki kwalifikowalne: 16280.89 Dofinansowanie: 16280.89 Dofinansowanie UE: 13838.75 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin […]

POLAPGEN-BD „Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę”

POLAPGEN-BD „Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-101/08-06 Tytuł projektu: POLAPGEN-BD „Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 23416911 Wydatki […]

Opracowanie narzędzi do przetwarzania dużej ilości danych graficznych i ich analizy w oparciu o procesory CUDA

Opracowanie narzędzi do przetwarzania dużej ilości danych graficznych i ich analizy w oparciu o procesory CUDA Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-013/10-03 Tytuł projektu: Opracowanie narzędzi do przetwarzania dużej ilości danych graficznych i ich analizy w oparciu o procesory CUDA Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat […]

POMERANUS SEED

POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński Gmina: Golub-Dobrzyń Wartość ogółem: 21707.85 Wydatki kwalifikowalne: 21707.85 Dofinansowanie: 21707.85 Dofinansowanie UE: 18451.67 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: […]

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji znacząco ulepszonych łuków grubościennych rurociągów parowych

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji znacząco ulepszonych łuków grubościennych rurociągów parowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-040/12-08 Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji znacząco ulepszonych łuków grubościennych rurociągów parowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Jaworzno Gmina: M. Jaworzno Wartość ogółem: 10954269.44 Wydatki kwalifikowalne: 8973859.27 Dofinansowanie: […]

Opracowanie Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej.

Opracowanie Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-117/11-04 Tytuł projektu: Opracowanie Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat pruszkowski Gmina: Nadarzyn Wartość ogółem: 2737170 Wydatki kwalifikowalne: 2227200 Dofinansowanie: 1281375 Dofinansowanie UE: 1089168.75 Nazwa beneficjenta: CENTRUM SŁUCHU I MOWY – SPÓŁKA […]

Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych

Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.02-00-022/09-07 Tytuł projektu: Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.01.00 Poddziałanie: POIG.01.01.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 32414926.79 Wydatki kwalifikowalne: 31795794.13 Dofinansowanie: 31795794.13 Dofinansowanie UE: […]